Viết để yêu thương

Thiếu tướng, Nhà văn Dũng Hà: Viết để yêu thương
Hồng Thanh Quang thực hiện
[Trích đoạn phỏng vấn]

PV: Gần đây, ông có đọc một số bài của nhà phê bình Vương Trí Nhàn công bố trên mạng Internet không?
NV DH: Bài của Vương Trí Nhàn thì từ lâu lắm rồi tôi không đọc.
PV: Ông đánh giá Vương Trí Nhàn là người như thế nào?
NV DH: Tôi không quen Vương Trí Nhàn...
PV: Thời ông về làm Tổng Biên tập Văn nghệ Quân đội thì anh Vương Trí Nhàn đã đi rồi. Tôi muốn đặt vấn đề như thế này, tôi có đọc một số bài gần đây nhất của anh Vương Trí Nhàn mà trong đó anh ấy đưa ra khá nhiều đoạn hồi ức về những nhân vật, những nhà văn, nhà thơ từng làm việc với anh ấy ở trong Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Và tôi lấy làm lạ là, tại sao những bài viết ấy anh Vương Trí Nhàn ít nghĩ được cái gì tốt về những anh em đồng nghiệp của mình, những người trong con mắt của xã hội hiện nay là khả kính bởi những thành tựu văn chương của họ. Họ xấu gì tôi không biết, nhưng tôi đánh giá cao những thành tựu văn chương một thời của họ. Chính vì thế tôi cứ ngạc nhiên là, tại sao một người như anh Vương Trí Nhàn, thông minh thế, sắc sảo thế, đọc nhiều sách thế, mà mỗi khi nhắc đến những đồng nghiệp ấy thì chỉ cố tìm ra những cái gì gọi là "gót chân Asin" của họ và định dùng những "gót chân Asin" ấy để trở thành các đặc điểm điển hình gây nên trong lòng người đọc những ấn tượng không hay về các đồng nghiệp cũ của anh? Người xưa đã nói rồi, nếu dùng con mắt của kẻ hầu phòng để nhìn đời thì làm sao thấy được các vĩ nhân. Ông nghĩ gì về quan niệm như thế, cách làm văn như thế?
NV DH: Nói thế chứ tôi cũng có đọc một số bài của Vương Trí Nhàn. Cái anh này hai mặt. Anh ta cũng tự phụ...
PV: Cứ nghĩ mình là phán quan trong Văn nghệ Quân đội?
NV DH: Vương Trí Nhàn đánh giá mình hơi cao, hơi kiêu ngạo... Tôi về thì anh ta đi rồi. Nhưng theo tôi, trong Văn nghệ Quân đội không đánh giá cao Vương Trí Nhàn, tôi chưa thấy ai khen Vương Trí Nhàn, mà nhiều người còn bảo, anh ấy khả năng đoàn kết kém.
PV: Khả năng đoàn kết kém là đúng rồi... Ông nghĩ thế nào về cách viết như của anh Vương Trí Nhàn, một cách viết đang có nguy cơ trở nên phổ biến hơn trên mạng, tức là khi viết về nhau thì chủ yếu chỉ tìm ra cái xấu, cái chưa hay của nhau mà viết, để chứng minh rằng, cứ tưởng ghê gớm thế nào nhưng cũng "đời thường" thôi... Tôi thì tôi nghĩ thế này, trong một nhân cách con người thì sông có khúc người có lúc, ai cũng có thể có chuyện này chuyện nọ. Nhưng nếu muốn đánh giá về nhân cách thì nó sẽ phải rất là đầy đủ và biện chứng, chứ không thể chỉ có những nét tốt không hay chỉ có những nét xấu không. Theo ông, cách tiếp cận vấn đề này nên như thế nào?
NV DH: Người khác thì tùy họ nhưng tôi có quan điểm của tôi. Ví dụ như ở Văn nghệ Quân đội, tôi nghĩ thế này, nói chung đại đa số anh em biên tập ở đó là tốt...

PV: Xin cảm ơn nhà văn Dũng Hà!

Hồng Thanh Quang thực hiện

CAND.COM

Không có nhận xét nào:

SỐ TRUY CẬP